Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 68/04 Wójta Gminy Łomża

z dnia: 5 lutego 2004 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 89 ust. 2 i art. 126 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm./ ustalam, co następuje:

§ 1

Ustalić układ wykonawczy budżetu Gminy na 2004 rok, w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2004 roku.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lut 2004 14:49
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2027 razy