Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZADZENIE NR 65/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu „z klauzulą zawieszającą” na przebudowę drogi gminnej Jarnuty –Dłużniewo-Łochtynowo o długości 1786 m w dniu 9 lutego 2004 r. w ramach programu SAPARD, Nr wniosku: 734-100150/03.

Na podstawie pkt. 5.1.8 Podręcznika procedur zawierania umów na wykonanie robót opracowanego na podstawie SCR-SEC (1999) 1801/2 i „Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure” z grudnia 2000 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Prokopczuk Jerzy - przewodniczący;
2. Jastrzębska Katarzyna - sekretarz;
3. Rakowski Włodzimierz - członek;
4. Mierzejewski Szczepan – członek,
5. Adam Marek Frączek – członek.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2004 09:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1960 razy