Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa napowietrznej izolowanej linii oświetlenia w miejscowości Jednaczewo

Urząd Gminy w Łomży zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu poza przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówienie poniżej 6 tys ero)_


Budowa napowietrznej izolowanej linii oświetlenia w miejscowości Jednaczewo

1. Wymagany termin realizacji :
do dnia 30 listopada 2006
2..Wykonawcy przygotują ofertę zgodnie z przedmiarem robót
3.Ocena ofert :
 cena 100%

4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w pokoju Nr 1. Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2006r. o godz.9
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2006r. o godz.9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Łomża pokój Nr 5


6. Do udzielenia informacji i kontaktów z oferentami upoważniony jest : Szczepan Mierzejewski tel. 086-216-67-97 w godzinach8.00-15.00


Wójt Gminy Łomża
Kazimierz Dąbkowski
Data powstania: piątek, 15 wrz 2006 13:45
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2006 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2006 14:50
Opublikował(a): Szczepan Mierzejewski
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 2726 razy