Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące likwidację rowów, rozbiórkę przepustów, przebudowę rowu otwartego, budowę przepustów, budowę wylotu, przebudowę drenażu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 419/3, 420, 421, 426, 430/4 obręb 0036 Stare Kupiski, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2024 11:45
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2024 14:33
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lip 2024 12:18
Opublikował(a): Jarosław Dwórznik
Zaakceptował(a): Mateusz Mikołaj Pokropowicz
Artykuł był czytany: 47 razy