Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Łomża, 28 listopada 2023 r.

WGP.6730.327.2023.GP                                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 56/6, 56/3, 57/4 i 55/4, obręb Nowe Wyrzyki, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Wyrzyki;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 lis 2023 12:09
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2023 15:14
Data przejścia do archiwum: środa, 13 gru 2023 08:08
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 71 razy