Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.21.2023.GP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 531 i 526, obręb Bacze Suche, gmina Łomża.
Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Bacze Suche, gm. Łomża.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 sie 2023 13:54
Data opublikowania: czwartek, 17 sie 2023 14:31
Opublikował(a): Marcelin Przesław
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 214 razy