Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2022.BW

Łomża, 13 września 2022r.

WGP.6220.11.2022.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022r., poz. 1089) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 13 września 2022r. wydana została decyzja WGP.6220.11.2022.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie studni głębinowej SW-3 w ramach przebudowy stacji wodociągowej w Jarnutach, gmina Łomża”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 21/8 obręb Jarnuty, gmina Łomża powiat łomżyński województwo podlaskie.    

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 wrz 2022 13:20
Data opublikowania: wtorek, 13 wrz 2022 14:03
Data przejścia do archiwum: środa, 28 wrz 2022 09:14
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 539 razy