Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 17 maja 2022 r.
WGP.6733.6.2022.GP
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łomża
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2022 r. Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.6.2022.GP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 44m wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WLM_Lomza_Podgorze2/95142”, na części dz. ew. nr 382/2 obręb Podgórze, gm. Łomża.
Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Podgórze, gm. Łomża.
 
Wójt
mgr Piotr Kłys
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 maj 2022 09:42
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2022 10:44
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2022 10:14
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 46 razy