Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

WGP.6220.7.2022.BW

Łomża, 11 maja 2022r.

WGP.6220.7.2022.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r., poz. 2373) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 11 maja 2022r. wydana została decyzja WGP.6220.7.2022.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji przeładunkowej wybranych grup odpadów na działce ewidencyjnej nr 498 obręb Stare Modzele przy ul. Elektrycznej 4, 18-400 Podgórze gm. Łomża”. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

 

Otrzymują:

  1. Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

     2. Strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

     3. Tablica ogłoszeń wsi Stare Modzele,

     4. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 maj 2022 11:19
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 12:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 maj 2022 07:53
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 51 razy