Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie WGP.6220.5.2022.BW

Łomża, 4 maja 2022r.

WGP.6220.5.2022.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r., poz. 2373) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 4 maja 2022r. wydana została decyzja WGP.6220.5.2022.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego JNI01028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo”.   

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

 

 

   

Otrzymują:

  1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztof Święcki

         ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

     2. Strona internetowa www.gminalomza.pl/bip,  - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

     3. Tablica ogłoszeń wsi Milewo,

     4. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 maj 2022 09:25
Data opublikowania: środa, 4 maj 2022 11:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 maj 2022 09:48
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 105 razy