Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie WGP.6220.4.2022.BW

Łomża, 22 kwietnia 2022r.

WGP.6220.4.2022.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r., poz. 2373) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 21 kwietnia 2022r. wydana została decyzja WGP.6220.4.2022.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacją oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek 1/4, 1/5, 1/8, 2/8, 2/11, 2/14 obręb Jarnuty gm. Łomża, województwo podlaskie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip  - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża
  2. Tablica ogłoszeń wsi Jarnuty,
  3. a/a
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 kwi 2022 14:34
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2022 09:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 maj 2022 13:16
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 53 razy