Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.3.2022.BW

Łomża, 7 kwietnia 2022r.

WGP.6220.3.2022.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r., poz. 2373) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 7 kwietnia 2022r. wydana została decyzja WGP.6220.3.2022.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ewid. 126/2 obręb Zawady gm. Łomża i działkach nr ewid. 287, 481 obręb Giełczyn gm. Łomża oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na dz. nr ewid. 291, 310, 261 w obrębie Giełczyn oraz na dz. nr ewid. 143 obręb Zawady gm. Łomża (proj. Zawady III)”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

 

 

   

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip,  - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża
  2. Tablica ogłoszeń wsi Giełczyn i Zawady,
  3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 kwi 2022 14:18
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2022 08:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 kwi 2022 08:07
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 72 razy