Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.1.2022.BW

Łomża, 29 marca 2022r.

WGP.6220.1.2022.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r., poz. 2373) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 28 marca 2022r. wydana została decyzja WGP.6220.1.2022.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 152 193B ul. Łomżyńska we wsi Stare Kupiski”, obejmującego działki istniejących pasów drogowych dróg gminnych nr ewid. 33, 177/4, 435 obręb Stare Kupiski gm. Łomża.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip,  - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża
  2. Tablica ogłoszeń wsi Stare Kupiski
  3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 mar 2022 14:42
Data opublikowania: środa, 30 mar 2022 11:18
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2022 07:47
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 60 razy