Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża (II piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Kontrola działalności Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków w 2021 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 29 mar 2022 11:16
Data opublikowania: wtorek, 29 mar 2022 11:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 58 razy