Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

LISTA INWESTYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU p.n. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOMŻA" - II DODATKOWY NABÓR

wyłonionych w drodze otwartego naboru wniosków prowadzonego na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 221/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, II dodatkowego naboru wniosków o udzielenie grantów na Odnawialne Źródła Energii w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, prowadzonego w dniach: 06.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
Lp. Nr wniosku Instalacja Fotowoltaiczna/moc Instalacja solarna /moc
1. 1/OZE/III/21 4kWp 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
2. 2/OZE/III/21 4kWp 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
3. 4/OZE/III/21 4kWp 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
4. 5/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
5. 6/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
6. 7/OZE/III/21 4kWp 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
7. 8/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
8. 9/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
9. 10/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
10. 11/OZE/III/21 4kWp 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
11. 13/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
12. 14/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
13. 15/OZE/III/21 - 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2
i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK
(wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.
       
  ZATWIERDZAM:    
  04.01.2022 r.    
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 sty 2022 14:30
Data opublikowania: środa, 5 sty 2022 08:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2023 11:08
Opublikował(a): Elwira Gardocka
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 743 razy