Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.15.2021.BW

Łomża, 22 września 2021r.

WGP.6220.15.2021.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 22 września 2021r. wydana została decyzja WGP.6220.15.2021.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1581, 1583 w obrębie Pniewo, gmina Łomża”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

Z up. Wójta

  mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

   

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip  
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża
  3. Tablica ogłoszeń wsi Pniewo,
  4. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 wrz 2021 08:34
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2021 08:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 paź 2021 10:00
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 64 razy