Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.13.2021.BW

Łomża, 30 lipca 2021r.

WGP.6220.13.2021.BW

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 30 lipca 2021r. wydana została decyzja WGP.6220.13.2021.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami”,  na dz. nr ewid. 849 w miejscowości Nowe Kupiski, gmina Łomża.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17.

        

       Z up. Wójta

 

       mgr Dorota Pazik

     Sekretarz Gminy

 

   

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Nowe Kupiski,
  2. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 lip 2021 11:39
Data opublikowania: piątek, 30 lip 2021 12:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2021 10:50
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 73 razy