Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 1000 (wtorek) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
d) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury,
e) projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża,
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Łomża,
h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Kupiski.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 14:20
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2021 14:22
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 87 razy