Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 maja 2021 r. o godz. 10:00 (wtorek) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2020 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029,
c) zmian w budżecie na 2021 rok,
d) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Łomża a Gminą Śniadowo w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2021 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2021 15:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 96 razy