Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 27 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 (środa) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029,
d) budżetu Gminy Łomża na 2021 rok,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża,
f) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Łomża przy Szosie,
g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Kupiski,
h) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2021 rok,
i) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2021 rok,
j) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2021 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 19 sty 2021 14:50
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2021 14:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 184 razy