Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 28 września 2020 r. o godz. 11:00 (poniedziałek) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża,
d) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łomża.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2020 13:35
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2020 13:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 283 razy