Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 11:00 (poniedziałek) w sali Nr 214 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
f) nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Łomża,
g) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Łomża,
h) nadania nazw ulicom w miejscowości Podgórze.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 18 lis 2019 08:36
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lis 2019 08:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 438 razy