Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 października 2019 r. o godz. 11:00 (wtorek) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok,
b) Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
c) rozpatrzenia petycji,
5. Analiza procedury wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 10:04
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2019 10:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 486 razy