Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godz. 13:00 (środa) w sali Nr 313 Publicznego Gimnazjum Nr 9 (III piętro) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2018 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
c) zmian w budżecie na 2019 rok,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża,
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łomża,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
g) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
h) ustalenia sieci oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2019 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2019 14:18
Data edycji: poniedziałek, 27 maj 2019 11:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 543 razy
Ilość edycji: 1