Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat z otwarcia ofert w przetargu na udzielenie kredytu

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) – Wójt Gminy Łomża zawiadamia:

1. kwota, jaką przeznaczył Zamawiający na zadanie wynosi 917 370,81 zł
2. oferty złożyli:
a) oferta nr 1 – Bank Spółdzielczy w Łomży Al. Legionów 5, 18-400 Łomża;;
b) oferta nr 2 –Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku Al. 1000-lecia PP 6, 15-111 Białystok;
c) oferta nr 3 - Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski w Białymstoku ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok.
3. cena:
a) Bank Spółdzielczy w Łomży – 774 184,54 zł
b) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – 895 683,32 zł
c) Bank Gospodarstwa Krajowego– 750 264,33 zł

Wójt

Piotr Kłys

Data powstania: środa, 24 paź 2018 12:00
Data opublikowania: środa, 24 paź 2018 12:02
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Anna Lachowska
Artykuł był czytany: 1496 razy