Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski – od DW 645 w stronę wsi Jednaczewo”:

WI.7013.63.13.11.2018.AK                                                                                 Łomża 07 września 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski – od DW 645 w stronę wsi Jednaczewo”:

  1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Drogowy „KAFIL” Wiktor Chyczyński, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża.
  2. a) Cena wybranej oferty wynosi 723 609,00 (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięć 00/100) złotych brutto,
  3. b) Okres gwarancji 60 miesięcy,
  4. c) Termin zakończenia – I etap do 09 listopada 2018 r., II etap do 31 maja 2019 r.

Oferta uzyskała 100 punktów. 

  1. Pozostałe oferty złożyli n.w. Wykonawcy:

Nie wpłynęły inne oferty.

  1. Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  2. Nie odrzucono żadnej oferty.
Data powstania: wtorek, 9 paź 2018 15:21
Data opublikowania: środa, 10 paź 2018 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2018 08:11
Opublikował(a): Adrian Kołakowski
Zaakceptował(a): Antoni Szepietowski
Artykuł był czytany: 1135 razy