Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa ulicy Krótkiej i Polnej we wsi Zawady

Działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa ulicy Krótkiej i Polnej we wsi Zawady” zostało 10 listopada 2017 r. udzielone zamówienie firmie „PROBUK” Barbara Mściwujewska – Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża z siedzibą w Siemieniu Nadrzecznym 16a.

Cena wybranej oferty wynosi 756 991,38 ( słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 38/100) złotych brutto.

Bieżące odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej przez okres 47 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Okres gwarancji 60 miesięcy.

Data powstania: środa, 21 lut 2018 10:32
Data opublikowania: środa, 21 lut 2018 10:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2018 11:45
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 1361 razy