Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Alarmy i sygnały alarmowe

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania zorganizowany w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych, działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń w tym zakresie.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące środki:

1. Systemy alarmowe funkcjonujące w poszczególnych miastach.

2. Rozgłośnię Polskiego Radia Białystok i Ośrodek TVP Oddział w Białymstoku.

3. Syreny funkcjonujące poza wojewódzkim systemem alarmowania, tj. syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd. Sygnały alarmowe mogą być także przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi .

Po usłyszeniu sygnału:

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

- ubrać się

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu

- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie

- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.

- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego)

- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż

- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia - pomagać słabszym, chorym i ułomnym

- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne powinni je zatrzymać - pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia.

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

W strefie zagrożonej skażeniami: 

- nałożyć maskę p.gaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami

- starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90° do kierunku wiatru

- omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym

- nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń

- zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych

- nie spożywać produktów żywnościowych

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniam lub zakażeniami należy:

- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony

- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy

- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt a jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć)

- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 12:54
Opublikował(a): Krzysztof Niemyjski
Zaakceptował(a): Krzysztof Niemyjski
Artykuł był czytany: 1910 razy