Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT Z OTWARCIA OFERT

przebudowa parkingu przed Urzędem Gminy Łomża

WI.7013.67.09.9.2017.KL                                                                                               Łomża 30 maja 2017 r.

 Komunikat z otwarcia ofert w przetargu na roboty drogowe

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: „przebudowa parkingu przed Urzędem Gminy Łomża” – działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wójt Gminy Łomża zawiadamia:

Kwota, jaką przeznaczył Zamawiający na zadanie wynosi 250 000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych,

Oferty złożyli:

oferta nr 1 – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń „MROCZKOWSKI”, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża,

oferta nr 2 – „PROBUK” Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża,

oferta nr 3 – „GRAVEL” sp. z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo,

oferta nr 4 – P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, ul. Aleja Legionów 152, 18-402 Łomża,

oferta nr 5 Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża.

Cena:

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń „MROCZKOWSKI”, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – 474 780,22 złote,

„PROBUK” Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża – 289 500,00 złotych,

„GRAVEL” sp. z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo – 330 321,42 złotych,

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, ul. Aleja Legionów 152, 18-402 Łomża – 292 740,00 złotych,

Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża – 418 200,00 złotych.

Okres pielęgnacji zieleni:

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – 60 miesięcy,

PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża – 60 miesięcy,

GRAVEL sp. z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo – 25 miesięcy,

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, ul. Aleja Legionów 152, 18-402 Łomża – 24 miesiące,

Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża – 72 miesiące.

Termin zakończenia:

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – 15 listopada 2017 r.,

PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża – 31 października 2017 r.,

GRAVEL sp. z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo – 16 września 2017 r.,

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, ul. Aleja Legionów 152, 18-402 Łomża – 15 września 2017 r.,

Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża – 28 lipca 2017 r..

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 30 maj 2017 15:05
Data opublikowania: wtorek, 30 maj 2017 15:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lip 2017 10:56
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 1788 razy