Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat z otwarcia ofert w przetargu na roboty drogowe

budowa drogi gminnej nr 105 698 B i nr 105 695 B we wsi Andrzejki

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: „budowa drogi gminnej nr 105 698 Bi nr 105 695 B we wsi Andrzejki” – działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wójt Gminy Łomża zawiadamia:

 1. kwota, jaką przeznaczył Zamawiający na zadanie wynosi 939 707,45 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem 45/100) złotych,

 2. oferty złożyli:

 1. oferta nr 1 – STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,

 2. oferta nr 2 – BIK-PROJEKT sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-402 Łomża.

 1. cena:

 1. STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 943 444,21 (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery 21/100) złote,

 2. BIK-PROJEKT sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-402 Łomża – 775 920,96 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia 96/100) złotych.

 1. okres gwarancji:

 1. STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 84 miesiące,

 2. BIK-PROJEKT sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-402 Łomża – 60 miesięcy.

 1. termin zakończenia:

 1. STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 15 lipca 2017 r. – 122 dni,

 2. BIK-PROJEKT sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-402 Łomża – 15 sierpnia 2017 r. – 153 dni.

 

Data powstania: środa, 15 mar 2017 12:15
Data opublikowania: środa, 15 mar 2017 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2017 10:23
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 1461 razy