Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Łomża zaprasza do złożenia ofert na „Mechaniczne profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej na terenie Gminy Łomża w 2016 roku”. Będzie to zamówienie poniżej 30 tys. Euro. Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2016 roku. Szacowany czas pracy równiarki ok. 400 godzin. Usługi będą realizowane sukcesywnie, na podstawie aktualnych potrzeb i zgłoszeń sołtysów wsi. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża – ul M. Skłodowskiej Curie 1a (pok. Nr 4), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 roku z wykorzystaniem załączonego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ustnych z wybranymi wykonawcami. Zamawiający zastrzega również możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest podpisać umowę na warunkach zaoferowanych w ofercie. W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z panem Antonim Szepietowskim; tel. 86 47 37 329 lub 786 021 078. Załączniki: 1. Wzór oferty
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 lut 2016 08:01
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2016 08:05
Data przejścia do archiwum: środa, 2 mar 2016 12:35
Opublikował(a): Antoni Szepietowski
Zaakceptował(a): Krystyna Lipińska
Artykuł był czytany: 1948 razy