Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Urząd Gminy Łomża prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl.

  

Wyszukiwanie kart w Wykazie pod linkiem: <a href=https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640</a>

Data powstania: piątek, 24 lip 2015 15:12
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2017 08:50
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2017 08:13
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 971 razy