Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Łomża 03 czerwca 2011 r.


RGO.703l.3.P.20ll.ASOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poz. zmianami), zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2011 roku” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Zakład Usług Budowlanych Jerzy Archacki, Siemień Nadrzeczny 26, 18-400 Łomża. Cena oferty 133 608,75 zł brutto. Była to jedyna oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów (najniższa cena) i mieściła się w środkach, jakie zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.
Termin zakończenia zadania - 30 sierpnia 2011 roku,
Okres gwarancji na wykonane roboty -12 miesięcy od daty odbioru końcowego.


Wójt Gminy Łomża

Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: piątek, 3 cze 2011 14:15
Data opublikowania: piątek, 3 cze 2011 14:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2011 14:01
Opublikował(a): Antoni Szepietowski
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 2328 razy