Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 127/09 Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Łomża w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w składach wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2009 14:04
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2009 14:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 cze 2009 13:58
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 1582 razy