Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zbycie nieruchomości we wsi Giełczyn

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łomża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 96/1, o pow. 0,41 ha, położonej we wsi Giełczyn i posiadającej Księgę Wieczystą o nr KW 38872, będącą własnością Gminy Łomża. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły – pow. użytkowa budynku 770 m2 i budynkiem gospodarczym
- pow. użytkowa 44 m2.
Przetarg zostanie przeprowadzony dn. 24 lutego 2009 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Cena wywoławcza nieruchomości to 595 800,00 zł (słownie pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 20 lutego 2009 r.
W tytule przelewu należy wpisać: przetarg Giełczyn Szkoła. Dowód wpłaty należy zachować w celu okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał.
Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Łomża w Banku Spółdzielczym w Łomży nr konta88 8757 0001 0000 1717 2000 0010.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacje można uzyskać w pok. nr 1 Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, tel. 086 473-33-21 (Niklewicz Marcin), dostępne zdjęcia
na www.lomza.powiatlomzynski.pl , www.gminalomza.pl/bip , www.gminalomza.pl.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 09:32
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 09:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2009 09:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 8723 razy