Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Małgorzata Arnista

środa, 22 lip 2020 09:15
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie

Ewa Magdalena Dubowik

środa, 22 lip 2020 09:17
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Puchałach

Sławomir Gawrych

środa, 22 lip 2020 09:18
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

Anna Magdalena Górtatowska

środa, 22 lip 2020 09:19
Specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Wiesława Kłosińska

środa, 22 lip 2020 09:21
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża

Małgorzata Jolanta Kozicka

środa, 22 lip 2020 09:35
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Agnieszka Krassowska

środa, 22 lip 2020 09:36
Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Grażyna Lusa

środa, 22 lip 2020 09:38
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarnutach

Karol Łebkowski

środa, 22 lip 2020 09:39
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kupiskach

Beata Michalak

środa, 22 lip 2020 09:46
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Jerzy Edward Sęk

środa, 22 lip 2020 09:52
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie

Tomasz Paweł Tyszka

środa, 22 lip 2020 09:53
Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

Anna Wądołowska

środa, 22 lip 2020 09:55
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Hanna Wichorowska

środa, 22 lip 2020 09:56
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniewie