Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Małgorzata Arnista

czwartek, 9 cze 2016 13:35
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie

Sławomir Gawrych

czwartek, 9 cze 2016 13:36
p.o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

Anna Magdalena Górtatowska

czwartek, 9 cze 2016 13:39
specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Wiesława Kłosińska

czwartek, 9 cze 2016 13:40
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża

Grażyna Komorowska

czwartek, 9 cze 2016 13:44
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Puchałach

Agnieszka Krassowska

czwartek, 9 cze 2016 13:45
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Grażyna Lusa

czwartek, 9 cze 2016 13:47
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarnutach

Wiesława Masłowska

czwartek, 9 cze 2016 13:48
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Łomży

Beata Michalak

czwartek, 9 cze 2016 13:49
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Jerzy Edward Sęk

czwartek, 9 cze 2016 13:50
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie

Edyta Śledziewska

czwartek, 9 cze 2016 13:51
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kupiskach

Tomasz Paweł Tyszka

czwartek, 9 cze 2016 13:53
Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

Anna Wądołowska

czwartek, 9 cze 2016 13:54
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Hanna Wichorowska

czwartek, 9 cze 2016 13:55
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniewie

Zbigniew Zacharczyk

czwartek, 9 cze 2016 13:58
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplicach