Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data powstania: poniedziałek, 31 sie 2015 10:58
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sie 2015 11:02
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5228 razy

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 sie 2015 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sie 2015 11:07
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5288 razy

Informacja Wójta Gminy Łomża w sprawie wykazu miejsc na terenie gminy Łomża przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 wrz 2015 08:31
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2015 08:36
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5229 razy

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2015 13:13
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2015 13:29
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5224 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża z dnia 23 września 2015 r

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 wrz 2015 14:24
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 14:26
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5297 razy

Informacja w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wójt Gminy Łomża informuje, że publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. odbędzie dnia 5 października 2015 r. o godz. 13:00 w pok. Nr 3 Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Wójt Piotr Kłys
Data powstania: piątek, 2 paź 2015 15:57
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 16:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5527 razy


Udostępnienie spisu wyborców

Spis wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. jest udostępniony do wglądu w Urzedzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pok. nr 7, w godz. 7.45-15.45 do dnia 19 października 2015 r. 

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spiu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 paź 2015 11:14
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2015 11:41
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5109 razy

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 59

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 paź 2015 08:21
Data opublikowania: środa, 14 paź 2015 08:24
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5002 razy

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 24

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 paź 2015 08:25
Data opublikowania: środa, 14 paź 2015 08:29
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 5106 razy

Zarządzenie Wójta Gminy Łomża z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Chojnach Młodych

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 15:25
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2015 15:28
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 4813 razy

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Łomża w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rrzeczypospolitej Polskiej

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 15:28
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2015 15:35
Opublikował(a): Bożena Łada
Zaakceptował(a): Bożena Łada
Artykuł był czytany: 4892 razy