Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Helena Kiersztan

piątek, 5 cze 2015 14:11
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem zatrudnienia na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Tomasz Walczuk

piątek, 5 cze 2015 14:16
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem zatrudnienia na stanowisku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Anna Lachowska

piątek, 5 cze 2015 14:18
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy

Grażyna Paluszkiewicz

piątek, 5 cze 2015 14:19
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania w imieniu Wójta Gminy decyzji administracyjnych na stanowisku Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Barbara Joanna Sobczyńska-Wanke

piątek, 5 cze 2015 14:22
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Gminy

Dorota Pazik

środa, 23 wrz 2015 07:53
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarz Gminy

Sławomir Gawrych

środa, 7 paź 2015 11:18
Oświadczenie złożone w związku z objęciem funkcji p.o. dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża