Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Jacek Albin Nowakowski

poniedziałek, 22 lip 2013 09:21
Wójt Gminy Łomża

Barbara Joanna Sobczyńska - Wanke

poniedziałek, 22 lip 2013 09:52
Sekretarz Gminy

Zofia Brokowska

poniedziałek, 22 lip 2013 09:58
Skarbnik Gminy

Helena Kiersztan

poniedziałek, 22 lip 2013 10:03
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tomasz Walczuk

poniedziałek, 22 lip 2013 10:10
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Jolanta Dobrzycka

poniedziałek, 22 lip 2013 10:16
Inspektor ds. ewidencji ludności

Ewa Hermanowska

poniedziałek, 22 lip 2013 10:25
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Krystyna Lipińska

poniedziałek, 22 lip 2013 10:29
Inspektor ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Katarzyna Sierzputowska

poniedziałek, 22 lip 2013 10:33
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Bożena Skarżyńska

poniedziałek, 22 lip 2013 10:45
Inspektor ds. handlu i usług