Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola w zakresie ubezpieczeń społecznych.

W dniach 7,8,12,13,14,15,16,22,23,26,27,28,29.01. 3,4.02.2004 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie: zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, przwidłowości i rzetelności obliczania, potracania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiazany jest Zakład, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacania tych swiadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, ustalania uprawnień do świadczeń finansowych z budżetupaństwa i wypłacania tuch świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowosci opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń spłołecznych.
Kontrolą objęto okres od I.2003 r. a w zakresie swiadczeń z ubezpieczenia społecznego i budzetu pństwa okres od XII.200 r. do XI.2003 r.
Data powstania: środa, 14 kwi 2004 14:38
Data opublikowania: środa, 14 kwi 2004 15:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 10541 razy