Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY

poniedziałek, 12 cze 2006 08:47
W roku 2005 Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża odbyła 11 posiedzeń. Posiedzenia odbywały się zgodnie z planem pracy Komisji zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/126/05 Rady Gminy Łomża z dnia 10 lutego 2005 r.