Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŁOMŻA ZA ROK 2005.

poniedziałek, 12 cze 2006 08:11
W roku 2005 Komisja Rewizyjna odbyła 19 posiedzeń. Posiedzenia odbywały się zgodnie z planem pracy Komisji zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/126/05 Rady Gminy Łomża z dnia 10 lutego 2005 r.