Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego” w ramach zadania: „Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:
została wybrana - zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp - oferta firmy:
LEMFAX PHU Elżbieta Lemańska 07-420 Kadzidło ul. I Armii Wojska Polskiego 1;
Sklep Firmowy ul. Wojska Polskiego 55- 18-400 Łomża – cena brutto oferty 60 459,42 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wpłynęła 1 oferta. Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium wyboru (cena - waga 100%) otrzymała maksymalną ilość punktów.

Data powstania: poniedziałek, 21 lip 2014 11:13
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2014 11:19
Opublikował(a): Wiesława Kłosińska
Zaakceptował(a): Wiesława Kłosińska
Artykuł był czytany: 6248 razy

Informacja o wyborze ofertyna budowę Biblioteki Publicznej

na Budowę i rozbudowę Biblioteki Publicznej w ramach zadania:” Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Podgórze 26.06.2013r.


Znak: BPGŁ.272.1.2013/3

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę Biblioteki Publicznej w ramach zadania:” Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu ul. Łomżyńska 30 18-400 Łomża zawiadamia ,że wybrany w dniu 14.06.2013r Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski Stare Kupiski ul. Łomżyńska 21 A 18-400 Łomża w wyznaczonym czasie na podpisanie umowy - odmówił podpisania umowy .
Na podstawie art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, ) Zamawiający Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu wskazuje ofertę jako najkorzystniejszą Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „BIELIK” Czerwony Bór 23 18- 400 Łomża oferta uzyskała 79,06 pkt .

INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża składa się z pięciu placówek. Cztery z nich: Kupiski, Konarzyce, Podgórze i Wygoda powstały w latach 1956-59 natomiast piąta w Pniewie powstała w 1979 roku. Od 9 grudnia 2003 r. siedziba biblioteki znajduje się w miejscowości Podgórze. Kadrę stanowią wykwalifikowani pracownicy, którzy w sposób profesjonalny służą lokalnej społeczności.
Aktualnie księgozbiór liczy 80 tysięcy woluminów i ciągle się powiększa. To daje szansę coraz pełniejszego zaspokojenia różnorodnych potrzeb czytelniczych.
Oprócz literatury pięknej dla młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej coraz więcej pojawia się książek naukowych, z których korzysta nie tylko młodzież szkół średnich ale coraz częściej studenci oraz wszyscy podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.
Biblioteka jest biblioteką nowoczesną posiadającą katalog komputerowy, a w siedzibie w Podgórzu istnieje dostępny dla wszystkich zainteresowanych Internet. W najbliższym czasie, o ile powstaną odpowiednie warunki techniczne, Intenet będzie dostępny we wszystkich filiach.
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża weszła właśnie w drugie półwiecze swojego istnienia z przekonaniem, że potrafi sprostać społecznemu zapotrzebowaniu na informację.
Data powstania: piątek, 18 lis 2005 12:04
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2005 16:20
Opublikował(a): Jacek Filipkowski
Zaakceptował(a): Wiesława Kłosińska
Artykuł był czytany: 9379 razy