Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY
Jesteśmy publiczną Szkołą Podstawową, naszymi uczniami są dzieci i młodzież od 6 do 13 lat.
DZIAŁAMY PO TO, ABY:
-NASI UCZNIOWIE
byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.
-ICH RODZICE
darzyli nas zaufaniem.
-PRACOWNICY SZKOŁY
mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
-SZKOŁA
cieszyła się uznaniem z wykonywanej pracy.

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakośc nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm:
*zajęcia wspierające uczenie- zespoły wyrównawcze w klasach I-III,
*język angielski w klasach I-VI,
*informatykę w klasach IV-VI,
*gimnastykę korekcyjną w klasach I-III dla uczniów z wadami postawy,
*zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego-SKS,
*koła przedmiotowe z jązyka polskiego, angielskiego, matematyki i przyrody,
*nauczanie indywidualne w domu ucznia- edukacja specjalna.

WIZJA
"Wizja bez działania jest tylko marzeniem.
Działanie bez wizji jest trwaniem tylko.
Wizja połączona z działaniem pozwala zmienić świat!"
Baker, 1990

Szkoła Podstawowa w Kupiskach ma swoją wizję rozwoju. Program szkoły związany jest z tworzeniem systemu wuchowawczego, a jego głównym założeniem to podtrzymywanie wizerunku szkoły przyjaznej dziecku.Obejmujemy swym oddziaływaniem całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, rodziców. Celem długofalowym jest dokończenie ogrodzenia posesji szkoły, zagospodarowanie terenu pod boiska, dalsze doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Podstawą naszego działania jest rozbudzenie w uczniach ciekawości świata i chęci do pogłębiania wiedzy potrzebnej w połnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych. Upowszechnianie aktywizujących metod nauczania i dalszy rozwój demokracji życia szkoły.
Jesyeśmy przekonani, że realizacja naszuch założeń zapewni nam satysfakcję i zadowolenie.
Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkolne, wartościach chrześcijanskich oraz promocji zdrowego stylu życia.
Oczekujemy że absolwent naszej szkoły będzie:
-ambitny, ciekawy świata
-odpowiedzialny, wrażliwy, koleżeński,
-komunikatywny, opiekuńczy, tolerancyjny,
-zaradny, samodzielny,
-będzie znał i stosowal uniwersalny system wartości,
-będzie przekonany, że "jest kimś..... i ma prawo do samookreślenia".
Data powstania: środa, 24 maj 2006 10:56
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2006 20:07
Opublikował(a): Adam Wszeborowski
Zaakceptował(a): Adam Wszeborowski
Artykuł był czytany: 6902 razy