Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2008/2009

poniedziałek, 12 sty 2009 22:00

Plan pracy zespołu WDN w roku szkolnym 2008/2009

poniedziałek, 12 sty 2009 21:59

Diagnoza wybranych obszarów pracy szkoły w roku szkolnym 2008/2009

poniedziałek, 12 sty 2009 21:53
Przyczyny niskiej średniej dydaktycznej

Diagnoza wybranych obszarów pracy szkoły w roku szkolnym 2008/2009

poniedziałek, 12 sty 2009 21:51
Poziom edukacyjny uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej

Zasady respektowania nieobecności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych

poniedziałek, 12 sty 2009 21:49

Program rozwoju szkoły – roczny plan pracy na rok szkolny 2008/2009

poniedziałek, 12 sty 2009 21:46

Harmonogram ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego

niedziela, 15 cze 2008 15:27

Harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 2007/2008

niedziela, 15 cze 2008 15:25

Plan trzyletniej obserwacji osiągnięć uczniów gimnazjum rocznika 2007/2008

niedziela, 15 cze 2008 15:23

Program naprawczy dotyczący poprawy efektów nauczania 2007/2008

niedziela, 15 cze 2008 15:17

Diagnoza wybranych obszarów pracy szkoły 2007/2008

niedziela, 15 cze 2008 15:15

Plan edukacyjny na rok szkolny 2005/2006

czwartek, 8 gru 2005 13:03

Raport z diagnozy poziomu edukacyjnego uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej przeprowadzonej w roku szk. 2004/2005

czwartek, 4 lis 2004 12:12

ZARZĄDZENIE NR 03/04/05 DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 9 W ŁOMŻY z dnia 17 września 2004 r.

piątek, 8 paź 2004 13:00
w sprawie zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych oraz zasad używania na terenie szkoły rzeczy wartościowych

Plan edukacyjny na rok szkolny 2004/2005

środa, 6 paź 2004 14:11

Procedura postępowania z uczniem agresywnym

wtorek, 5 paź 2004 13:28

Procedura postępowania wobec ucznia będącego pod wpływem środków odurzających

wtorek, 5 paź 2004 13:25

Regulamin organizacji wycieczek w Publicznym Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

wtorek, 5 paź 2004 13:18

Diagnoza poziomu edukacyjnego uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej przeprowadzona w roku szk. 2003/2004

środa, 31 gru 2003 13:04

Statut Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

czwartek, 3 lip 2003 13:45