Strona główna » Aktualności

Rekrutacja do projektu dla osób nieaktywnych zawodowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży informuje, iż rozpoczęło rekrutację do projektu współfinanso...
więcej

Kondolencje

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.
więcej

Gmina Łomża z certyfikatem

Gmina Łomża otrzymała certyfikat za zaangażowanie w procesie dopisywania informacji gospodarczych o niespła...
więcej

Uczniowie z odwiedzinami w Urzędzie Gminy

Wczoraj (20.04) Wójt Piotr Kłys gościł w Urzędzie Gminy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kupiskach. Młodzi m...
więcej

X Zjazd Strażaków Gminy Łomża

Ochotnicze Straże Pożarne są istotnym i niezawodnym partnerem samorządów w dbaniu o bezpieczeństwo obywatel...
więcej

Wielkanoc 2016

Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych, st...
więcej

Życzenia wielkanocne Posła na Sejm Jarosława Zielińskiego

Poseł na Sejm - Pan Jarosław Zieliński przesłał dla naszej gminy wielkanocne życzenia.
więcej

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

W dniu 08 marca 2016 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Fundacji „Sztuk i Dialogu” z siedzibą w Jedwa...
więcej

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa - Opiekuna i Gospodarza Wsi, składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, wszel...
więcej

E-rozwój ziemi łomżyńskiej

Gmina Łomża, miasto Łomża oraz sąsiednie gminy: Piątnica, Miastkowo i Jedwabne złożyły w ubiegłym tygodniu ...
więcej

Opłaty środowiskowe dla przedsiębiorców

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotycząca obowiązków przedsiębiorców związanych ...
więcej

Nieruchomości do zbycia

Wójt Gminy Łomża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność (współwłasność)...
więcej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrealizuje zadanie publiczne

ZARZĄDZENIE Nr 99/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konk...
więcej

Modernizacja Roku 2015

Do konkursu gmina zgłosiła następujące inwestycje: termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w...
więcej

Komisja konkursowa do rozpatrzenia ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez...
więcej

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uza...
więcej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Ko...
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża w sprawie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Łomża par małżeńskich zameldowanych na tereni...
więcej

Szkolenie dotyczące odnawialnych źródeł energii w gminie Łomża

Jedną z praktycznych dziedzin ochrony środowiska jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej i ciepła or...
więcej

Zawodowa służba wojskowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży informuje wszystkich zainteresowanych o prowadzonych kwalifikacjach do ...
więcej