BIP Gminy Łomża

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża

NIP gminy: 7181268329, REGON gminy: 450669944

NIP Urzędu Gminy: 7182145238, REGON Urzędu Gminy: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK

SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

 

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 539347 razy

Wiadomości

zawiadomienie o sesji XXXIX

wtorek, 7 sie 2018 11:47
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Łomża VII kadencji.
Czytaj całość

Zaproszenie

piątek, 3 sie 2018 14:24
Zaproszenie do złożenia oferty na transport i utylizację wyrobów zawierających AZBEST
Czytaj całość

Informacja o unieważnieniu postępowania

piątek, 29 cze 2018 13:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”
Czytaj całość

Komunikat

środa, 6 cze 2018 14:09
w sprawie ogłoszenia decyzji Dyrektora RZGW w Białymstoku - Wody Polskie zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża - treść dokumentów w załączenikach
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

wtorek, 15 maj 2018 12:08
Informacja z dnia 2018-05-15 z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych w ramach projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża"
Czytaj całość

Informacja Wójta Gminy Łomża dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

czwartek, 1 mar 2018 14:27
Na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku dotację w wysokości 11.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży.
Czytaj całość

Wyniki naboru kandydatów (przedstawicieli organizacji pozarządowych) na członków komisji konkursowej

czwartek, 1 mar 2018 14:07
W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku w wyznaczonym terminie, tj. od dnia 05.02.2018 do 27.02.2018 roku żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w Komisji Konkursowej.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

środa, 14 lut 2018 11:08
w postępowaniu: „Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2018 roku” - treść w załączniku.
Czytaj całość

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert Nr 1/2018

poniedziałek, 5 lut 2018 15:32
Wójt Gminy Łomża zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy Łomża do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2018 roku.
Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

poniedziałek, 18 gru 2017 10:07
Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁOMŻA

poniedziałek, 4 gru 2017 13:59
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXI/187/17 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża, Wójt Gminy Łomża informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022”.
Czytaj całość

ZAPYTANIE NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

środa, 22 lis 2017 11:22
Gmina Łomża zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wyboru biegłego rewidenta w celu wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Z ludźmi i dla ludzi – partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
Czytaj całość

RAPORT Z KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

poniedziałek, 13 lis 2017 14:14
Wójt Gminy Łomża uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” nie wpłynęła żadna uwaga zainteresowanych stron.
Czytaj całość

Informacje Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 14 mar 2017 13:35
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków części gminy Łomża oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją
Czytaj całość