BIP Gminy Łomża

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża

NIP gminy: 7181268329, REGON gminy: 450669944

NIP Urzędu Gminy: 7182145238, REGON Urzędu Gminy: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK

SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

 

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 576764 razy

Wiadomości

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

poniedziałek, 29 kwi 2019 11:19
W dniu 12 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania p.n. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenie doskonalące strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu pierwszej pomocy i poszukiwań osób zaginionych w terenie niezurbanizowanym”
Czytaj całość

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

poniedziałek, 15 kwi 2019 10:32
W dniu 12 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania p.n. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenie doskonalące strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu pierwszej pomocy i poszukiwań osób zaginionych w terenie niezurbanizowanym”.
Czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

środa, 6 mar 2019 11:04
ZARZĄDZENIE Nr 22/19 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r.
Czytaj całość

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 11 lutego 2019 r.

poniedziałek, 11 lut 2019 13:29
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

piątek, 1 lut 2019 08:42
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 roku.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE Wojewody Podlaskiego

czwartek, 31 sty 2019 09:36
korekta obwieszczenia dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dotyczącego budowy międzysystemowego gazociągu
Czytaj całość

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 12 gru 2018 13:03
w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT"
Czytaj całość

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

wtorek, 20 lis 2018 10:21
W dniu 08 listopada 2018 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizacje zadania p.n. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenie doskonalące strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy z dziedziny: ochrona i promocja zdrowia.
Czytaj całość

Komunikat z otwarcia ofert w przetargu na udzielenie kredytu

środa, 24 paź 2018 12:00
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) – Wójt Gminy Łomża zawiadamia:
Czytaj całość

Informacja o unieważnieniu postępowania

piątek, 29 cze 2018 13:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”
Czytaj całość