BIP Gminy Łomża

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania określa Ustawa o zarządzaniu kryzysowym dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

Data powstania: wtorek, 12 wrz 2017 08:13
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2017 14:05
Opublikował(a): Krzysztof Niemyjski
Zaakceptował(a): Dorota Pazik
Artykuł był czytany: 786 razy