BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża

NIP gminy: 7181268329, REGON gminy: 450669944

NIP Urzędu Gminy: 7182145238, REGON Urzędu Gminy: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK

SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

 

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 620207 razy

Wiadomości

Brak uwag do oferty Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

wtorek, 27 paź 2020 14:11
W dniu 15 października 2020 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania p.n. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenie doskonalące strażaków ochotniczych straży pożarnych z zakresu działań epidemiologicznych związanych z epidemią COVID-19”.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w PGW Wody Polskie

czwartek, 15 paź 2020 14:46
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji z dnia 30 maja 2019 r., znak: BLRUZ.421.6.2019,MC oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów melioracyjnych wraz z przepustami oraz wykonanie drenażu opaskowego drogi 561 w ramach inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej 561 Ostrów Mazowiecka -Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63"

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 15 paź 2020 14:36
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (drenażu rolniczego, wylotów ze ścieków podchodnikowych, nieszczelnych rowów drogowych, rowów krytych, przepustów drogowych na rowach, drenaży, likwidacja przepustów) oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych - w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo" (z węzłem) - węzeł „Łomża Południe" (bez węzła)"

Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

czwartek, 15 paź 2020 14:29
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK z dnia 08.08.2018 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z zamiennym projektem budowlanym dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S- 61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo" (z węzłem) - węzeł „Łomża Południe" (bez węzła)"

Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok

poniedziałek, 12 paź 2020 11:49
ZARZĄDZENIE NR 141/20 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Informacja - tryb małych dotacji

czwartek, 10 wrz 2020 13:13
W dniu 26 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 106 na realizację zadania p.n. „Żyjmy trzeźwo i jedzmy zdrowo – stop uzależnieniom”.

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

wtorek, 1 wrz 2020 08:13
W dniu 26 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 106 na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy trzeźwo i jedzmy zdrowo – stop uzależnieniom”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

środa, 10 cze 2020 14:39
o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

środa, 10 cze 2020 14:37
o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 18 lutego 2020 r.

wtorek, 18 lut 2020 12:43
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

poniedziałek, 3 lut 2020 12:41
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 roku.

Program Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

poniedziałek, 30 gru 2019 14:25
UCHWAŁA NR X/89/19 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - przetarg na "Termomodernizację budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Boguszyce, Nowe Kupiski, Puchały - Gmina Łomża"

piątek, 20 gru 2019 08:48

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2020 ROK

wtorek, 29 paź 2019 09:23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

poniedziałek, 21 paź 2019 10:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105 761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski”:

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2020 ROK.

czwartek, 10 paź 2019 11:04
ZARZĄDZENIE NR 65/19 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

informacja z otwarcia ofert

piątek, 4 paź 2019 12:20
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża o przetargu na budowę drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady

środa, 11 wrz 2019 15:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża o przetargu na budowę drogi gminnej nr 105 761 B ul. Janowska we wsi Stare Kupiski

środa, 11 wrz 2019 13:57

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 19 sie 2019 15:38
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" ( z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła).

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

środa, 7 sie 2019 09:39
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63 oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska

piątek, 24 maj 2019 10:06